İş Yeri Hemşireliği (Diğer Sağlık Personeli) Eğitimi

 

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre (20.07.2013/2871);

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda geçen İSG kurul çalışmalarında ve OSGB lerde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimiyle ortaklaşa çalışan,
 • Muayeneye gelen personelin ateş, nabız, tansiyonlarını alan, işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda hastaneye ve ilgili bölümlere yönlendiren nitelikli kişidir.

 • ·Hemşire
 • ·Sağlık Memuru
 • ·Acil Tıp Teknisyeni
 • ·Çevre Sağlığı Teknisyeni

diplomasına sahip kişiler İşyeri Hemşiresi (Diğer Sağlık Personeli) olabilir.

Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara Çalışma Bakanlığı tarafından Diğer Sağlık Personeli belgesi verilmektedir.

 • Madde 30 – İşyeri hemşiresi ve sağlık memurunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
 • a. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda işyeri hekimine yardımcı olur,
 • b. Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar, kaydeder, sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olur,
 • c. İşyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk eder,
 • d. Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi, zararlı maddelerden korunması için çalışır; çocuk bakım hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve kontrolüne katılır,
 • e. Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar, tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır,
 • f. Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır ve gerekli kayıtları tutar,
 • g. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimine yardımcı olur.
 • h. İşyerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev alır,

Content of Tab

Content of Tab

Content of Tab