İş Güvenliği Ekiplerinin Oluşturulması

Görsel10

Ülkemiz ölümle sonuçlanan iş kazaları sıralamasında  maalesef dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bunun böyle olmasındaki  en önemli faktör ,yetersiz organizasyon, risk değerlendirmesinin olmaması veya  eksikliği,çalışmaların metodize şekilde yapılmaması, eğitimsizlik ve denetimsizliktir.
Özellikle İnşaat,metal,gemi ve maden gibi ağır ve tehlikeli  işyerlerinde    işin gereği olan çalışmalar, yüksekte çalışmadan kaynaklanan, kayma ve düşme tehlikesi , işe uygun kişisel koruyucu malzemelerin kullanılmaması gibi  bir çok  nedeni  de ilave olarak sıralayabiliriz.

Diğer taraftan geçici olarak yapılan çalışmalarda yüksek risk taşıyan inşaat işyerlerinde işçilerin vasıfsız oluşları  ve sık sık değişmeleri de  dikkate alındığında, şantiye alanlarında iş güvenliği  ekiplerin oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

İnşaat yapılarında meydana gelen İş Kazalarının  en önemli nedenlerininin başında yine kurulu olan şantiyelerde “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemine uygun bir yapının  oluşturulmamış olması ve  bu sistemi yürütümünden sorumlu olacak  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde  uzman bir kişinin atanmamış olmasıdır. .

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve 4857 Sayılı İş Kanunumuz ile ; ” işyerlerinde işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak ve onun zarar görmesini önlemek için işyerinde gerekli önlemleri alma, önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etme, araç ve gereçleri noksansız bulundurma, işçileri risklere karşı bilgilendirme görevi, işverenlere verilmiştir.”

İşverenlerin “işçiyi gözetme borcu” olarak adlandırılan bu görev, hem kamu hukuku hükümleri içerisinde bulunan İş Kanunu’ndan hem de özel hukuk hükümleri içerisinde bulunan Borçlar Kanunu’ndan doğan bir borç niteliğindedir.

BATI AKADEMİ Bünyesinde faaliyet gösteren Tüm işyeri ve işletmelerde, işverenlerin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla bünyesindeki OSGB Birimleri ile iş güvenliği uzmanları ile İşyeri Hekimi ve Sağlık elamanlarının görevlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’nin dört bir yanında BATI AKADEMİ  unvanlı Firmalarımız üzerinden yürüttüğümüz Akredite OSGB Birimlerimiz aracılığıyla işyerinizin özelliğine göre A,B ve C sertifikalı UzmanComments are closed.