Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

07/04/2004 tarih 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul

ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda

bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler

konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin zenlenmesini,

çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç emin

etmekle yükümlüdürler.
Batı Akademi, iş yerlerinde çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini deneyimli uzman kadrosuyla

vermektedir.