Ağır Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu


Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur.
İSGDEM, bu kapsamda iş yerlerine ağır ve tehlikeli işler raporunu, mobil sağlık hizmetleriyle vermektedir.